حکیمه خلیفی پور
بدنبال کار
پاره‌وقت/تمام‌وقت

30 ساله | فوق‌لیسانس منابع طبیعی/محیط زیست از دانشگاه صنعتی اصفهان | خوزستان/بندرامام خمینی