بهنام کرمی
بدنبال کار
پاره‌وقت/تمام‌وقت

31 ساله | لیسانس اقتصاد/علوم اقتثاد از لرستان | تهران/تهران
مدت 12 سال در ایمنی ارتش مشغول کار بودم ، دوره های تخصصی ایمنی HSE را گذرانده ام ، آشنایی به زبان انگلیسی در حد خوب ، دنبال کار در زمینه HSE میباشم .