پایش آزمای سلامت قابوس

سنجش عوامل زیان آور محیط کار،خدمات ایمنی،بهداشت،محیط زیست

نام کامل شرکتشرکت مهندسی پایش آزمای سلامت قابوس
مدیر عاملمحمدرضا حسین نژاد
زمینه فعالیتسنجش عوامل زیان آور محیط کار
سال تأسیس1393
پست الکترونیک
وب سایتwww.isoghaboos.ir
تلفن تماس09195312800
تلفن همراه 09195312800
نمابر33586236
آدرساستان گلستان.گنبدکاووس
کلمات کلیدیHSEایمنیمشاور
آخرین تغییر: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱